Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
बागमती प्रदेश सरकार

श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय

हेटौंडा, मकवानपुर

बागमती प्रदेश सरकार

श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय

हेटौंडा, मकवानपुर

कर्मचारी विवरण

सि.नं तस्बिर नाम पद महाशाखा/शाखा फोन इमेल
1 मा. घनश्याम दाहाल मा. घनश्याम दाहाल मन्त्री
2 ध्रुव प्रसाद फुयाल ध्रुव प्रसाद फुयाल अधिकृतस्तर सातौँ
3 प्रकाश अधिकारी प्रकाश अधिकारी अधिकृतस्तर सातौँ 9855019387 adhikariprakash994@gmail.com
4 ई सुदिप फुयाल ई सुदिप फुयाल सूचना प्रविधि अधिकृत sphuyal@bagamati.gov.np
5 सिताराम पौडेल सिताराम पौडेल कार्यालय सहयोगी प्रशासन, योजना तथा अनुगमन महाशाखा 9865013438 sitarampaudel1995@gmail.com
6 सुमन गुरूङ सुमन गुरूङ कम्प्युटर अपरेटर प्रशासन, योजना तथा अनुगमन महाशाखा 9845060230 suman.gurung1987@gmail.com
साइट हेरिएको : page counter
अन्तिम पटक अद्यावधिक गरिएको : 2079-03-10 22:59:01

© सर्वाधिकार सुरक्षित श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय